06.09.2019

Inwestycja w największe złoża węgla energetycznego gotowa w 75 procentach.

Dzięki budowie poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego. Zaawansowanie tego strategicznego projektu inwestycyjnego realizowanego w TAURON Wydobycie przekroczyło właśnie 75 procent.

Budowa nowego poziomu wydobywczego w Zakładzie Górniczym Janina polega na realizacji pięciu grup zadań, w ramach których dotychczas w części podziemnej inwestycji pogłębiono szyb „Janina VI” do docelowej głębokości 823 m, wykonano szkielet wyrobisk udostępniających poziom 800 metrów poprzez wydrążenie ok. 5 km wyrobisk oraz zabudowano zasadniczą część dołowej infrastruktury technicznej.

W części naziemnej inwestycji budowana jest infrastruktura powierzchniowa szybu „Janina VI” obejmująca m.in. budowę basztowej wieży szybowej, która osiągnęła już prawie 49 metrów  wysokości, trzonu wieży szybowej, estakady dojścia załogi do szybu, infrastruktury dróg, placów i kolei wąskotorowej oraz obiektów elektroenergetycznych do zasilania nowego szybu i poziomu 800 metrów. Produkcja głównych elementów górniczego wyciągu szybowego, tj. maszyny wyciągowej, układów hamowania i zasilania maszyny wyciągowej jest mocno zaawansowana. Pierwsze testy i badania urządzeń planuje się wykonać we wrześniu.

Istotną częścią inwestycji jest również modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Działania w tym zakresie obejmują modernizację ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych.

Zakład Górniczy Janina posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mógł funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

- Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych TAURON Wydobycie, tak aby przywrócić tym kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. - Wszystkie podejmowane działania są ukierunkowane na poprawę efektywności oraz wydajności wydobycia, a tym samym zabezpieczenie dostaw węgla do jednostek wytwórczych Grupy TAURON, w tym do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie – dodaje prezes.

Budowa poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.

Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI” w połowie 2020 r. umożliwi opuszczanie na dół elementów wielkogabarytowych, co znacznie przyspieszy prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Skrócone zostaną znacznie drogi transportu.

Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Rozpoczął się już proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia.

Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 r.

 

Budowa poziomu 800m ZG Janina

 

Inwestycje w każdej kopalni

Wartość programu inwestycyjnego TAURON Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł. Tylko w 2019 r. nakłady na inwestycje w segmencie Wydobycie Grupy TAURON wyniosą ponad 300 mln zł.

W Zakładzie Górniczym Sobieski na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęło się drążenie głębokiego na 870 metrów szybu głębinowego. Realizacja inwestycji, która pełną funkcjonalność osiągnie w 2023 r. pozwoli kopalni na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zaawansowanie programu inwestycyjnego przekroczyło 50 procent. Zrewitalizowano już ponad 2 000 metrów wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2 500 metrów wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania
i zakład przeróbki węgla. W najbliższym czasie zostaną ukończone dwie kluczowe inwestycje - budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz budowa głównego systemu odwadniania kopalni. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem inwestycji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,  związane z produkcją sortymentów dostosowanych do wymagań klientów. Program inwestycyjny ma pozwolić na uzyskanie rentowności Zakładu Górniczego Brzeszcze oraz zapewnienie stałej wysokiej jakości i stabilnej produkcji określonych wolumenów węgla.

Grafiki
Film wideo
Video file
Ustawienia plików cookies