27.05.2022

Spotkanie w trosce o dostępność dla mieszkańców węgla do celów opałowych.

W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek woj. Śląskiego Dariusz Starzycki, Radni Rady Miejskiej w Jaworznie: Anna Lichota, Wiesław Więckowski oraz Dawid Domagalski, a ze strony Tauron Wydobycie Prezes Zarządu Jacek Pytel oraz dyrektor ds. Handlu Piotr Potoniec Pan Marszałek Starzycki, wraz z radnymi Rady Miasta Jaworzna, zwrócili się do Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie SA z prośbą o przybliżenie informacji na temat możliwości zaopatrzenia się mieszkańców miasta w węgiel przeznaczony do zużycia w ich gospodarstwach domowych do ogrzewania budynków. Wynika to z pojawiających się niepokojących sygnałów od mieszkańców o problemach z dostępnością i możliwością zakupu węgla w Punkcie Obsługi Klientów Tauron Wydobycie w Jaworznie, zwłaszcza ekogroszku przeznaczonego do kotłów automatycznych. Troska o zabezpieczenie opału na kolejny sezon grzewczy, w obliczu trudnej sytuacji rynkowej, wynikającej z zakazu importu węgla rosyjskiego do Polski, spowodowała chęć wspólnego poszukiwania rozwiązań umożliwiających rozwiązanie tego problemu.

Omówiono możliwość udostępnienia ewentualnego zakupu dla osób chorych i niepełnosprawnych, którzy obecnie mają problem z dostępnością zakupu. Do realizacji tego procesu przedstawiciele miasta zadeklarowali pomoc i koordynację ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.    

Prezes Jacek Pytel przedstawił aktualną sytuację produkcyjną w Spółce, niespotykany w historii wzrost popytu na węgiel, który na rynku lokalnym, pomimo kilkukrotnego zwiększenia sprzedaży w stosunku do zeszłego roku nadal pozostaje wyższy od możliwości podażowych Spółki, zwłaszcza w zakresie produkcji ekogroszków. Omówił także wprowadzone już, i planowane w najbliższej przyszłości, rozwiązania w organizacji  sprzedaży, mające min. ułatwić zakupy mieszkańcom miasta. Wśród wielu rozwiązań planowane jest wprowadzenie już od 1 czerwca wymogu okazywania przez kupującego węgiel poświadczenia o złożeniu deklaracji emisyjności budynku (CEEB) oraz ograniczenia w ilości zakupywanego węgla przez pojedynczych klientów. Rozwiązania te mają umożliwić zakupy większej ilości osób, przy równoczesnej eliminacji zakupów przez mniejsze firmy w celu dalszej odsprzedaży, jak i niektóre osoby kupujące w obecnej sytuacji węgiel powyżej własnych potrzeb.

Prezes Pytel potwierdził także, iż planowany w ZG Sobieski od września br. wzrost produkcji powinien umożliwić zwiększoną dostępność węgla na rynku lokalnym z zamiarem zabezpieczenia mieszkańców w opał na zimę.

Ustalono także możliwość zorganizowania kolejnego spotkania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Grafiki
Ustawienia plików cookies