06.11.2006

Górnictwo i Geologia – nowy kierunek studiów w Jaworznie- pod patronatem Południowego Koncernu Węglowego SA

6 listopada w Krakowie podpisano porozumienie w sprawie współpracy, na mocy którego, począwszy od roku akademickiego 2007/2008 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Jaworznie uruchomi zajęcia Niestacjonarnych Studiów Zawodowych na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Środowiska.

Porozumienie to niesie ze sobą korzyści nie tylko dla Koncernu, na którego potrzeby będzie kształcona kadra inżynieryjno – techniczna, ale również dla miasta, które pozyskuje na swoim terenie ośrodek akademicki.

Pragniemy by jak najwięcej spośród młodych ludzi kończących szkoły średnie kontynuowało naukę na studiach wyższych. Chcemy także, by nasi pracownicy mogli rozwijać siebie i swoją karierę zawodową - deklaruje Prezes Szymkiewicz - Wykształcenie, jakie dają studia na kierunkach związanych z górnictwem, pozwala za spokojem patrzeć w przyszłość.

Głównym założeniem podpisanego porozumienia jest współpraca polegająca na: unowocześnianiu procesu dydaktycznego i procesów kształcenia, uzgadnianiu tematów badawczych do prac dyplomowych, organizacji praktyk studenckich oraz wspólnych inicjatywach badawczych i dydaktycznych w ramach programów Unii Europejskiej.

Podczas uroczystości podkreślono silne związki łączące jaworznickie górnictwo z krakowską uczelnią. Ogromna część, bo aż 62% wszystkich pracowników PKW SA posiadających wyższe wykształcenie, to absolwenci Akademii Górniczo – Hutniczej.

 

Sygnatariuszami porozumienia byli:

  • Prof. dr hab. Inż. Antonii Tajduś – Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej;
  • Prof. dr hab. Inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju;
  • Prof. dr hab. Inż. Jerzy Klich – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii;
  • Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzno
  • Andrzej Szymkiewicz – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA
  • Tadeusz Bożek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Pracy PKW SA
Ustawienia plików cookies