03.01.2023

Od 1 stycznia 2023 r. TAURON Wydobycie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i od tego momentu funkcjonuje poza strukturami kapitałowymi Grupy TAURON.

Model funkcjonowania Spółki pozostaje bez zmian:

  • Przez okres 12 miesięcy od wydzielenia, Spółka będzie mogła posługiwać się dotychczasową nazwą tj. TAURON Wydobycie S.A., a do końca 2023 roku przeprowadzi działania związane ze zmianą marki i systemu identyfikacji wizualnej;
  • Zmiana właścicielska nie wpłynie na dane rejestrowe i podatkowe Spółki (nie zmieni się NIP, REGON czy numer KRS).
  • Z punktu widzenia kontrahentów nie zachodzi konieczność zawierania nowych ani aneksowania obowiązujących umów. Zasady rozliczeń pozostają te same.

 

Czemu służy ta zmiana?

  • Jest to element nowej strategii dla krajowej energetyki i górnictwa, za którego realizację odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.
  • Przejęcie przez Skarb Państwa spółek górniczych ma służyć zwiększeniu przejrzystości ze strony właścicielskiej oraz zachowaniu przez Skarb Państwa kontroli nad wydatkowaniem środków pochodzących z pomocy publicznej.
Ustawienia plików cookies