19.04.2018

W dniu 18 kwietnia 2018r. Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie S.A.  powołała nowego wiceprezesa technicznego spółki. 

Na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych z dniem 19 kwietnia br. został powołany Andrzej Okoń, do tej pory dyrektor techniczny kierownik ruchu Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach.

Do 15 kwietnia br. czynności wiceprezesa zarządu ds. technicznych TAURON Wydobycie S.A. wykonywał członek Rady Nadzorczej  TAURON Wydobycie S.A. Bogusław Chrószcz.

W  skład zarządu TAURON Wydobycie  obecnie wchodzą:
Zdzisław Filip – prezes zarządu
Andrzej Okoń – wiceprezes ds. technicznych
Łukasz Gębala – wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych.

Ustawienia plików cookies