02.10.2019

Grupa TAURON i tym samym spółka TAURON Wydobycie S.A. przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog prowadzony z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, zarówno na spotkaniach Rady Społecznej Grupy TAURON jaki i na comiesięcznych spotkaniach zarządu TAURON Wydobycie S.A. ze stroną społeczną.

Załoga zakładów górniczych oraz przedstawiciele strony społecznej są regularnie informowani o sytuacji Spółki i stojących przed nią wyzwaniach.

Pozostając w dialogu ze stroną społeczną poważnie traktujemy wszystkie zgłaszane tematy, tak aby wypracować satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron.

Jednym z najważniejszych obszarów jest niezmiennie bezpieczeństwo pracy załóg zakładów górniczych Spółki. Dlatego wszystkie zakłady górnicze TAURON Wydobycie S.A. spełniają wysokie, przewidziane prawem wymogi bezpieczeństwa, które znajdują odzwierciedlenie w wewnętrznych regulacjach, w tym w regulaminie pracy.

Służby wentylacyjne systematycznie monitorują warunki pracy załóg zakładów górniczych Spółki, w tym warunki klimatyczne.

Zagrożenia klimatyczne nie występują w ZG Sobieski w Jaworznie i w ZG Janina w Libiążu, a jedynie, ze względu na specyfikę złóż w ZG Brzeszcze.

Pomiary parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na każdym z zakładów górniczych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie.

Wszystkie działania w TAURON Wydobycie podejmowane są z myślą o bezpieczeństwie pracowników i ukierunkowane na rozwój zakładów górniczych Spółki.

Zarząd TAURON Wydobycie S.A.

Ustawienia plików cookies