06.11.2015

Działalność zakładu górniczego to w ogromnej mierze przedsięwzięcia transportowe. Z uwagi na fakt, że w kopalni ustawicznie wydłuża się odległość przodkówi i wyrobisk eksploatacyjnych od szybów zjazdowych, jednym z podstawowych rodzajów transportu dołowego jest obecnie transport ludzi do ich miejsc pracy.

 Ma być szybko i efektywnie. Nie chodzi tu jednak tylko o optymalizację kosztów, ale również, a może przede wszystkim, o poprawę komfortu  oraz bezpieczeństwa załogi.Wprowadzany od końca lat 90-tych  ubiegłego stulecia układ transportu ludzi przenośnikami taśmowymi w ZG Sobieski,  przynosi wymierne korzyści.

Dlaczego? Powodów, dla których Zakład rozwija ten rodzaj transportu jest wiele. Przede wszystkim został zminimalizowany wysiłek pracowników włożony w dotarcie do stanowiska pracy - w przypadku niektórych przodków jest to nawet 9 kilometrów w jedną stronę, co w trudnych warunkach podziemnych, przy założeniu tempa marszu na poziomie 4 km/h,  bez urządzeń transportujących ludzi, oznaczałoby dwugodzinny „spacer”. Chociaż sytuacja, w której górnik pokonuje tę trasę w całości pieszo, nie mogłaby mieć miejsca, nie wszędzie na dole znajdują zastosowanie tradycyjne środki transportu -  kolej torowa, elektryczne kolejki spągowe oraz podwieszane.

W ostatnim okresie coraz większego znaczenia nabiera właśnie transport ludzi przenośnikami taśmowymi, głównie z uwagi na ich największą dostępność w warunkach kopalni.

 Rozwój tego transportu realizowany jest zarówno poprzez zabudowę „nowych” przenośników pozyskiwanych z dostosowaniem do jazdy ludzi jak i adaptację do tego celu przenośników już istniejących.

Aktualnie w kopalni działa dziewięć przenośników przystosowanych do jazdy pracowników taśmą dolną, górną bądź też obiema, z maksymalną prędkością do 2,5 m/s. Przystosowanych, czyli charakteryzujących się odpowiednią konstrukcją - z pomostami do wsiadania i wysiadania załogi, wyposażonych w odpowiednie systemy monitoringu ich pracy, układy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające. Jazda ludzi przenośnikami przystosowanymi do transportu załogi, dozwolona jest tylko po przełączeniu pracy przenośnika do trybu „Jazda ludzi dozwolona” – wtedy zostają aktywowane wszystkie funkcje  związane z bezpieczeństwem osób w trakcie przejazdu na taśmie, tj. wyłączniki awaryjne współpracujące z nadajnikami zabudowanymi w lampach osobistych górników, czujniki obecności osób na pomostach do wsiadania, system bramek uchylnych działający w przypadku przejechania pracownika poza rejon pomostu do wysiadania.

Zastosowane po raz pierwszy w latach 90 ubiegłego wieku i sprawdzone w warunkach ZG Sobieski rozwiązania w zakresie transportu załogi przenośnikami pozwalają twierdzić, że dojazd pracowników do przodka, jak i ich powrót po zakończeniu pracy, można kompleksowo rozwiązać. Daje to realne korzyści w postaci większego komfortu pracy górników oraz znacząco wydłuża efektywny czas pracy.

Dotychczas nie odnotowano żadnego wypadku ani zdarzenia niebezpiecznego bezpośrednio związanego z jazdą ludzi dostosowanymi do tego celu przenośnikami. 
ZG Sobieski  w Jaworznie zyskał status  niekwestionowanego lidera we wprowadzaniu rozwiązań tego typu w całym polskim górnictwie.

Łączna długość tras przenośników przystosowanych do jazdy ludzi wynosi obecnie około 12 km.

Ustawienia plików cookies