01.02.2012

 Zasady sprzedaży węgla na wagach samochodowych,  za gotówkę od 1 lutego 2012 r.

          Od dnia 1 lutego 2012 r. sprzedaż węgla będzie prowadzona na następujących zasadach:

I.Sprzedaż w zwolnieniu od podatku akcyzowego  wyłącznie  dla gospodarstw  domowych .W tym przypadku   stosuje się następujące zasady:

1.Reprezentant gospodarstwa domowego  jest obecny  w Punkcie Obsługi Klienta ZG Sobieski lub ZG Janina  Południowego Koncernu Węglowego S.A,  w momencie  wjazdu i wyjazdu samochodu z  węglem, osobiście potwierdzając odbiór węgla na dokumencie  dostawy. Konieczne jest podpisanie oświadczenia o zużyciu  węgla w gospodarstwie domowym. Zgodność danych z dokumentu tożsamości   potwierdza na oświadczeniu  pracownik Punktu Obsługi Klienta.

2.Reprezentant  gospodarstwa domowego  upoważnia  przewoźnika  doodbioru węgla  i potwierdzenia na dokumencie dostawy  odbioru zakupionego węgla  w jego imieniu. Przewoźnik  zgłasza się w Punkcie Obsługi Klienta  i  na podstawie posiadanego oświadczenia oraz pełnomocnictwa  wystawionego przez   reprezentanta  gospodarstwa domowego dokonuje zakupu węgla, jednocześnie potwierdzając dokument dostawy.

Wymagane dokumenty to: oświadczenie wraz z pełnomocnictwem reprezentanta gospodarstwa domowego  oraz kserokopia  dokumentu tożsamości  osoby podpisującej  oświadczenie, z niewidocznym zdjęciem i danymi osobowymi, które nie są niezbędne  do wypełnienia oświadczenia.

II.Sprzedaż z naliczonym podatkiem akcyzowym jest realizowana dla wszystkich odbiorców. W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu naliczonego podatku akcyzowego i nie są wymagane  żadne oświadczenia.

    W taki sposób może być realizowana również sprzedaż  niewielkich ilości węgla do 200 kg, powstałych przy przeładowaniu pojazdu (w trakcie realizacji deputatów węglowych) ponad ilość wynikającą z  talonów węglowych.

 

I N F O R M A C J A                           

             Informujemy, że  w związku ze zmianą  Rozporządzenia  Ministra Finansów  w sprawie dokumentu dostawy , od dnia 01.08.2012 r.   w Południowym Koncernie Węglowym S.A. wprowadzona zostanie uproszczona forma dokumentowania sprzedaży węgla za gotówkę  w zwolnieniu z podatku akcyzowego dla gospodarstwa domowego.

Forma ta związana jest z następującymi zmianami:

  1. Wraz z paragonem fiskalnym drukowana będzie  faktura VAT.
  2. Faktura VAT  będzie zawierać wszystkie dane  uprawniające  do  zwolnienia    z podatku akcyzowego i będzie pełnić równocześnie funkcję dokumentu dostawy wyrobów węglowych.
  3. Potwierdzenia odbioru węgla na fakturze VAT dokonuje osoba odbierająca węgiel w Zakładzie Górniczym.
  4. Oryginał faktury VAT otrzymuje Kupujący (gospodarstwo domowe), który   zobowiązany jest  przechowywać fakturę VAT przez okres 5 lat.
Ustawienia plików cookies