23.09.2011

W Południowym Koncernie Węglowym ogłoszono kolejną edycję „Konkursu wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy” dla osób dozoru ruchu oraz pracowników nieetatowych ZG Janina oraz ZG Sobieski.

Konkurs obejmował będzie wiedzę z zakresu znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego, a w szczególności znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze wraz przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy wraz przepisami wykonawczymi. W celu promowania bezpiecznych metod pracy i znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót górniczych, z uwzględnieniem ryzyka zawodowego. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach pracowników - oddzielnie dla osób dozoru ruchu (do osób wyższego dozoru ruchu włącznie) oraz dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieetatowych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez prezesa zarządu. 

Udział pracowników jest dobrowolny.

Ustawienia plików cookies