05.05.2020

Z kopalni na autostrady

 

W ciągu ostatnich dwóch lat 800 tysięcy ton odpadów z kopalni TAURONA przetworzono w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek.   Zalegające kiedyś na hałdach uboczne produkty wydobycia węgla kamiennego, dzięki zastosowaniu nowych technologii znajdują dziś zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

 

Zagospodarowanie kamienia, który pozostawał po przeróbce surowego węgla, stanowiła duży problemem dla kopalń węgla kamiennego przez wiele lat. Najczęściej składowano go na przykopalnianych hałdach, bądź wywożono na zewnętrzne składowiska, co generowało ogromne koszty.

Obecnie kruszywa powydobywcze stanowią cenny materiał dla budownictwa drogowego jako jeden z elementów warstw drogi i są substytutem dla kruszyw naturalnych. Ich stosowanie, ma również wymiar ekologiczny w kontekście ochrony zasobów naturalnych.    

Dlatego w TAURON Wydobycie wdrożono działania w kierunku stworzenia tzw. kopalni bezodpadowej, gdzie kruszywa powydobywcze stały się towarem przynoszącym dodatkowe zyski dla firmy.

- Realizujemy w praktyce zasady gospodarki obiegu zamkniętego, co przynosi zarówno korzyści środowiskowe jak i ekonomiczne. TAURON Wydobycie efektywnie przetwarza odpady powydobywcze, w wyniku czego otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane, drogowe oraz dodatki do paliw – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat rynkowy zbyt znalazło ponad 800 tysięcy ton tego surowca. Pozostałości procesu technologicznego udaje się ponownie wprowadzić na rynek, jako produkty do zastosowania m in. w budownictwie i inżynierii hydrotechnicznej – podsumowuje prezes zarządu.

Poprzez właściwy dobór proporcji składników oraz stosując odpowiednią technologię homogenizacji skały płonnej i odpowiednich rodzajów popiołów zgodnie z technologią, uzyskuje się kruszywa i mieszanki spełniające wymagania obowiązujące dla materiałów stosowanych w budowie dróg, autostrad i budowli hydrotechnicznych.

Warunkiem wprowadzenia do obrotu otrzymanych produktów są konieczne atesty i certyfikaty, potwierdzające deklarowane własności użytkowe wydawane przez uprawnione ośrodki naukowo badawcze, posiadające specjalne akredytacje.

Spółka Bioeko Grupa TAURON (BGT), jest jedynym operatorem zewnętrznym w zakresie sprzedaży i zagospodarowania wszystkich wypadów powydobywczych oraz kruszyw wytwarzanych w przedsiębiorstwach należących do Grupy TAURON. Spółka prowadzi działania w zakresie wykorzystania tych kruszyw oraz pozyskania na nie odbiorców. Możliwości  takie  dają prowadzone na szeroką skalę budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Kruszywa oferowane przez BGT cieszą się dobrą opinią firm na rynku budowlanym i były wykorzystane głównie na terenie Małopolski i Śląska m.in. przy modernizacji linii kolejowej Kraków-Katowice, do budowy nasypów drogowych oraz kolejowych przy inwestycji budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

- Dużym wyzwaniem dla spółki będzie perspektywa wykorzystania dostępnych zasobów kruszyw przy budowie nowego odcinka drogi S1 tj. Mysłowice Kosztowy -Bielsko Biała, planowanej do realizacji w latach 2021-2023. Tylko na tę inwestycję drogową zapotrzebowanie szacowane jest na poziomie kilku milionów ton surowca – podsumował Andrzej Grela, prezes zarządu Bioeko Grupa TAURON.

Obecnie kruszywa powydobywcze z zakładów górniczych TAURON Wydobycie wykorzystywane są przykładowo przy rozbudowie drogi krajowej 81 oraz przy inwestycjach związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych w okolicach Oświęcimia.

Ustawienia plików cookies