05.04.2024

5 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Południowego Koncernu Węglowego S.A. odwołała z dniem 8 kwietnia 2024 roku dotychczasowy zarząd spółki: Pana Jacka Pytla - prezesa zarządu oraz Pana Romana Gąskę – wiceprezesa zarządu ds. technicznych. 

Po zakończeniu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu spółki Rada Nadzorcza z dniem 9 kwietnia 2024 roku powołała Pana Łukasza Deję na stanowisko prezesa zarządu oraz Pana Wojciecha Kamińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych. Procedura konkursowa dotycząca stanowiska wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych została zakończona bez wyłonienia kandydata. 

Ustawienia plików cookies