13.04.2017

31 marca br. TAURON Wydobycie podpisał kolejne umowy patronackie. Szkoły w Jaworznie i Libiążu również będą objęte patronatem spółki w roku szkolnym 2017/2018.

W Jaworznie zapisy umowy patronackiej realizować będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Odpowiedni dokument podpisali prezydent miasta  Paweł Silbert, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia  Jarosław  Broda oraz prezes zarządu Tauron Wydobycie Zdzisław Filip i wiceprezes Janusz Czarnecki  a także Simona Smugowska dyrektor Centrum.

Kolejną Umowę Patronacką pomiędzy Powiatem Chrzanowskim reprezentowanym przez Janusza Szczęśniaka – starostę chrzanowskiego  oraz Zespół Szkół w Libiążu reprezentowanym przez  dyrektor  Bogumiłę Buchałę, zawarto w Chrzanowie.  Ze strony TAURON Wydobycie dokument podpisali prezes zarządu Zdzisław Filip oraz wiceprezes Janusz Czarnecki.

Patronatem objęta będzie grupa uczniów (nie więcej niż 60 osób) kształcących się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik i technik przeróbki kopalni stałych.

Tauron Wydobycie stawia na wysoko wykwalifikowaną załogę. Umowy patronackie podpisane w Brzeszczach, Jaworznie i Chrzanowie  dają szansę na pozyskanie  wykształconych pracowników. Wspieramy tym samym  kształcenie kadr dla naszych zakładów górniczych.- podsumował prezes Zdzisław Filip.

Ustawienia plików cookies