17.02.2020

W Zakładzie Górniczym Janina rozpoczęto kluczowy etap technologiczny dla uruchomienia w najbliższych miesiącach górniczego wyciągu szybowego przy budowie poziomu 800 metrów. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zostanie w tym zakładzie uruchomiona nowa ściana wydobywcza.

ZG Janina

Dzięki budowie poziomu 800 metrów w należącym do TAURON Wydobycie Zakładzie Górniczym Janina udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mogła funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat. 

- TAURON Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom Spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. - Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w ZG Janina umożliwi już w połowie tego roku uruchomienie zjazdu ludzi na poziom 800 metrów, a w kolejnych miesiącach pozwoli również na transport tam materiałów wielkogabarytowych - dodaje prezes TAURON Wydobycie

Realizacja inwestycji znacznie przyspieszy prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.

Docelowo poziom 800 metrów w ZG Janina pozwoli m.in. na prowadzenie efektywnej eksploatacji dotychczas niedostępnych zasobów węgla. Ponadto inwestycja wyeliminuje  eksploatację poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021r.

Zobacz wideo z budowy wieży szybowej: https://youtu.be/aNm6UDDNJ_4

Nowoczesna maszyna wyciągowa na wieży

Budowa konstrukcji basztowej wieży szybowej, której wysokość osiągnęła 62 metry trwała 10 miesięcy. Zalety takiej konstrukcji wieży to m.in. mniejsza powierzchnia zabudowy oraz bardziej korzystne warunki eksploatacji lin nośnych, co w efekcie przekłada się na zwiększenie ich żywotności.

Na ukończonym najwyższym poziomie technologicznym wieży montowany jest górniczy wyciąg szybowy, którego zasadniczym elementem będzie maszyna wyciągowa zabudowana w wieży na wysokości 49 metrów.  Napęd maszyny wyciągowej stanowi silnik o moc 2 000 kW, który umożliwi transport elementów ważących nawet 24 tony.

Zastosowanie silnika synchronicznego prądu przemiennego zasilanego z przemiennika częstotliwości umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością maszyny wyciągowej, uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej oraz umożliwia utrzymanie wysokiego współczynnika mocy i brak konieczności stosowania filtrów wyższych harmonicznych.

Takie wykonanie napędu ma korzystny wpływ na sieć energetyczną i nie powoduje dodatkowych opłat za pobieranie mocy biernej i wprowadzanie wyższych harmonicznych do sieci.

Rusza nowa ściana

Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w jeszcze w pierwszym kwartale br. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia.

- Zasoby w planowanej do uruchomienia ścianie to ponad 900 tys. ton węgla kamiennego. Pokład ten charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym węgla. Dobową zdolność wydobywczą ściany w jej normalnym biegu szacuje się na ok. 5000 ton – ocenia prezes Tomasz Cudny.

Budowa poziomu 800 metrów w ZG Janina to element realizowanych obecnie w TAURON Wydobycie działań, które mają przywrócić kopalniom Spółki ich pełne zdolności produkcyjne,  poprawiając tym samym jej kondycję. Osiąganie kolejnych etapów inwestycji w kopalniach pozwala jednocześnie na nadrabianie wieloletnich zaległości w  inwestycjach, które nie były podejmowane przed 2016 rokiem.

Grafiki
Ustawienia plików cookies