08.03.2017

Począwszy od  roku szkolnego  2017/2018 uczniowie z  Powiatowego Zespołu  nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, kształcić  się będą  w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik i technik przeróbki kopalin stałych. Grupa uczniów  objęta będzie patronatem  TAURON Wydobycie S.A.

 

Na podstawie listu intencyjnego podpisanego 3 marca br. w sprawie zasad współpracy między Powiatem Oświęcimskim a TAURON Wydobycie S.A. podpisana została umowa patronacka. Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec oraz Wicestarosta Jarosław Jurzak, Dyrektor Szkoły Anna Kasprzyk-Hałat, Prezes Zarządu   Zdzisław Filip i Wiceprezes Janusz Czarnecki z TAURON Wydobycie S.A. podczas uroczystej akademii podpisali ten ważny dokument.

Spotykamy się dzisiaj ponieważ nasza szkoła zyskała następnego po profesorze Kazimierzu Beleninie patrona- TAURON Wydobycie S.A. Spółka ma zapotrzebowanie na średnią kadrę techniczną posiadającą wysokie kwalifikacje.” –  powiedziała w przemowie do  licznie zgromadzonych uczniów dyrektor szkoły Anna Kasprzyk- Hałat.

Spółka zobowiązała się do organizacji zajęć praktycznych i praktyk  zawodowych dla uczniów, zapewnienia sześciu najlepszym absolwentom  stypendium fundowanego w przypadku kontynowania nauki na studiach wyższych o kierunkach określonych przez TAURON oraz zatrudnienia absolwentów szkoły, którzy w cyklu nauczania osiągnęli średnią ocen co najmniej 3,5, zdali egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja co do zatrudnienia każdego absolwenta będzie podejmowana po otrzymaniu przez Spółkę orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na określonym przez Spółkę stanowisku. Trzech najlepszych uczniów objętych patronatem na zakończenie roku szkolnego otrzyma nagrody ufundowane przez TAURON Wydobycie.

Szczęść Boże. Z Górniczym pozdrowieniem. Tak witamy się na dole w kopalni. TAURON Polska Energia prowadzi politykę wspierania szkolnictwa zawodowego(…). Górnictwo w gminie Brzeszcze  miało przejść do historii. Stało się inaczej. Kopalnia ma swoją przyszłość. Potrzebni nam są wysoko wykwalifikowani pracownicy, fachowcy. Proponujemy stabilne miejsca pracy. Czekamy na was. Czekamy na tych, którzy chcą związać swoja przyszłość z TAURON Wydobycie. Chciałbym aby jak najwięcej spośród Was mogło w dniu Barbórki powiedzieć Szczęść Boże.- powiedział Prezes  Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisław Filip

 

 

 

Grafiki
Ustawienia plików cookies