21.03.2022

Zakłady górnicze w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach wypracowały zysk EBITDA na poziomie 44 milionów złotych w czwartym kwartale 2021 roku - wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez TAURON. Spółka zakończyła miniony rok z większym wydobyciem i wyraźnym wzrostem przychodów ze sprzedaży węgla.

Od czwartego kwartału minionego roku kopalnie w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach realizują zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez segment wytwórczy Grupy TAURON, zainteresowany jak największymi odbiorami węgla. W całym 2021 roku kopalnie TAURON Wydobycie wyprodukowały łącznie około 5,15 mln ton węgla handlowego, czyli więcej o około 600 tysięcy ton węgla w porównaniu do 2020 roku.

Spółka zwiększyła także przychody ze sprzedaży węgla. W 2021 roku kopalnie sprzedały o blisko 1,4 mln ton węgla więcej niż w roku poprzednim, co stanowi 34 procentowy przyrost.  

- Dzięki większemu wydobyciu i przychodom ze sprzedaży poprawiła się płynność Spółki. W wynikach rocznych wyraźnie widoczny jest efekt stopniowego przywracania cen węgla z naszych zakładów górniczych do poziomu sprzed pandemii – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie. - Tegoroczna eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o siedem frontów wydobywczych, podobnie jak to miało miejsce w 2021 roku. Tym samym utrzymujemy moce produkcyjne naszych trzech zakładów górniczych i dzięki staraniom zmaksymalizowaliśmy już projektowany na ten rok poziom wydobycia z zakładanych 4,5 mln ton do blisko 5,1 mln ton węgla – podkreśla prezes.

Główne kierunki inwestycyjne w zakładach górniczych Spółki obejmą w tym roku budownictwo podziemne oraz m.in. montaż lub modernizację infrastruktury podziemnej związanej z prowadzoną działalnością produkcyjną.

W 2021 roku TAURON Wydobycie ukończył budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina, czyli sztandarowej inwestycji, dzięki której udostępnione zostały kolejne wartościowe pokłady węgla. W Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiono w minionym roku nowy front wydobywczy w partii Brzezinka, charakteryzujący się najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Zasoby operatywne tego złoża wynoszą około 12 milionów ton.

 

Ustawienia plików cookies