03.11.2014

 

W TAURON Wydobycie od lat trwają prace nad ograniczaniem rosnących kosztów  gospodarowania odpadami wydobywczymi. Wydobywana  w kopalniach jedna tona urobku węglowego zawiera od 700 – 900 kg węgla, który w różnych odmianach trafia na rynek oraz od 100 do 300 kg skał towarzyszących, które zamiast na rynek, trafiają na hałdy lub  osadniki ziemne.

Zamiast wytwarzania skały płonnej (odpadu wydobywczego) zaczęto produkować kruszywa. Wybudowano w Zakładach Górniczych w Jaworznie i Libiążu specjalistyczne instalacje pozwalają wyprodukować kruszywa zgodnie z wymaganiami klienta. Dodatkowym atutem  kruszyw jest wykorzystanie do ich produkcji spoiw na bazie popiołów z elektrowni i elektrociepłowni z Grupy TAURON. W ten sposób od chwili uruchomienia instalacji do produkcji kruszyw w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie tj. od kwietnia 2010 do chwili obecnej wyprodukowano i sprzedano 1 341 tys. ton kruszywa w tym:

  • 200 tys. ton kruszywa do budowy nasypów drogowych;
  • 365tys. ton kruszywa do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Jaworznie-Pieczyskach;
  • 776tys. ton kruszywa do budowy wałów przeciwpowodziowych na Wiśle w okolicy Oświęcimia.

Wybudowane przez Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie instalacje do produkcji kruszyw, są zaprojektowane w sposób pozwalający na przetworzenie na kruszywo ok 90 % skały płonnej wytwarzanej w trakcie procesów wydobycia i przeróbki węgla. Pozostałą część, głównie drobnoziarniste materiały, zakłady będą lokować na dole kopalń. W ten sposób TAURON Wydobycie będzie posiadać potencjał do zagospodarowania 100% skał towarzyszących wydobyciu urobku węglowego.

 Jeszcze do niedawna w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie dość dużym i kosztownym, pozostawał problem zagospodarowania mułów węglowych, które powstawały podczas procesu przeróbki wydobytego urobku węglowego.

Podjęte działania badawczo-inwestycyjne przyniosły efekt w postaci wybudowania w 2010r. w Zakładzie Górniczym Sobieski, nowatorskiej instalacji do produkcji z mułów węglowych, niskokalorycznych paliw granulowanych. Uzyskany sypki, luźny produkt pozwalał na swobodne mieszanie go z innym paliwem w odpowiednich proporcjach.

Od początku produkcji niskokalorycznych paliw granulowanych udało się przetworzyć ok 130 tys. ton mułów, które musiałyby trafić na składowisko. Obecnie podobna instalacja pracuje również w Zakładzie Górniczym Janina, gdzie oprócz granulatów dla energetyki produkowane są granulaty do zabudowy w obiekty ziemne z zastosowanie spoiw na bazie popiołów z zakładów Grupy TAURON.
W ten sposób nawet najmniej atrakcyjne po względem energetycznym muły przetwarzane są na PRODUKTY.

Podobnie jak w przypadku produkcji kruszyw, także i produkcja granulatów na posiadanych przez TAURON Wydobycie instalacjach pozwala na przetworzenie na produkt ok 90% wytwarzanych mułów. Posiadany potencjał przetwórczy materiałów towarzyszących węglom przy wydobyciu i przeróbce, pozwoli w przyszłości na pełne wykorzystane całości wydobytego urobku węglowego ograniczając negatywny wpływ na środowisko oraz koszty prowadzenia działalności górniczej.

W kolejnych latach, działania proekologiczne TAURON Wydobycie  będą skupiały się wokół wykorzystania potencjału Spółek Grupy TAURON do wypracowania modelu zagospodarowania wytwarzanych „odpadów” przede wszystkim wewnątrz Grupy. W tym celu został zainicjowany projekt Grey2Green między obszarami spółek energetycznych oraz TAURON Wydobycie. Zrealizowanie założeń projektu opiera się również na wdrożeniu innowacyjnych technologii w planowanych inwestycjach budowy specjalistycznych instalacji, dedykowanych dla przetwarzania różnego rodzaju „odpadów” na PRODUKTY.                                                       

                                                                                               

Ustawienia plików cookies