06.07.2020

W 24 klasach patronackich TAURON Wydobycie tegoroczny rok szkolny zakończyło 340 uczniów. Dla najlepszych z nich w zakładach górniczych Spółki rozpoczęły się wakacyjne praktyki zawodowe. Tegoroczna edycja odbywa się przy zastosowaniu nadzwyczajnych procedur profilaktyki zdrowotnej.

Współpraca TAURON Wydobycie ze szkołami średnimi zapewnia dopływ odpowiednio wykwalifikowanej średniej kadry do zakładów górniczych Spółki. Od 2010 roku w TAURON Wydobycie zatrudniono 243 absolwentów klas objętych patronatem.

- Korzystając z nowoczesnych modeli kształcenia wspieramy i rozwijamy szkolnictwo zawodowe. Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach, gdzie stworzone zostały specjalne stanowiska szkoleniowe – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Praktyczne kształcenie

TAURON Wydobycie obejmuje umowami patronackimi 24 klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w Zespole Szkół w Libiążu oraz w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

W roku szkolnym 2019-2020 w klasach patronackich Spółki w specjalnościach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik kształciło się 340 uczniów. Podczas uroczystego zakończenia tegorocznego roku szkolnego wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce otrzymało 36 uczniów klas patronackich.

W trakcie roku szkolnego systematyczna korelacja zajęć praktycznych z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi oraz liczne spotkania z przedstawicielami szkół, wzajemne współdziałanie, bieżąca wymiana spostrzeżeń z przebiegu zajęć praktycznych - przyczyniają się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych przyszłych absolwentów szkół zawodowych – mówi Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Wakacyjne praktyki

Koniec szkoły to jednocześnie początek wakacyjnych praktyk. W ZG Janina rozpoczęły się praktyki uczniów Zespołu Szkół w Libiążu, które z uwagi na sytuację epidemiczną nie odbyły się w trakcie roku szkolnego.

Zakład Górniczy Sobieski udostępni z kolei infrastrukturę specjalistycznych stanowisk szkoleniowych do przeprowadzenia zaległych egzaminów zawodowych dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Spółki, wszyscy uczniowie rozpoczynający praktyki muszą legitymować się zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

Szkolenia i egzaminy państwowe

Jednym z najlepiej wyposażonych obiektów szkoleniowych w zakładach górniczych jest sztolnia szkoleniowa w ZG Janina.

Wyrobiska sztolni przystosowane są do przeprowadzania zajęć praktycznych oraz egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji złóż oraz technik górnictwa podziemnego.

Tegoroczni praktykanci będą tam zdobywać niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności przy wykonywaniu podstawowych czynności i prac, z którymi się spotkają w rzeczywistych warunkach pracy górniczej w wyrobiskach dołowych.

Oprócz zajęć praktycznej nauki zawodu, kilka stanowisk w sztolni przystosowanych zostało dla potrzeb przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

*

TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada ok. 40 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż zagospodarowanych w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Zapewnia bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidulanym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.

 

Ustawienia plików cookies