09.12.2011

 

03.11.2011r w siedzibie Południowego Koncernu Węglowego S.A. odbyła się konferencja „Południowy Koncern Węglowy dla środowiska – Wykorzystanie kruszyw produkowanych w PKW S.A. w budownictwie drogowym oraz hydrotechnicznym”, której celem było poszerzanie wiedzy społecznej w tematyce działań koncernu z zakresu gospodarowania wydobywaną wraz z węglem na powierzchnię skałą płonną i przetwarzanie jej na kruszywa, mieszanki kruszywowe w sposób przynoszący wymierne korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli posłowe na sejm RP Wojciech Saługa
i Tadeusz Arkit.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele firm wykonujących roboty budowlane, projektowe i nadzór budowlany oraz organów władzy terenowej w naszym regionie. m.in. prezydent Jaworzna Paweł Silbert wraz z wiceprezydentem Tadeuszem Kaczmarkiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Bańkowskim, burmistrzowie  miast Chrzanowa Ryszard Kosowski, Trzebini - Stanisław Szczurek, Libiąża - Jacek Latko, Alwerni - Jan Rychlik, Chełmka - Andrzej Saternus, Kęt- Tomasz Bąk, a także przedstawiciela Zarządów Dróg, Melioracji i Urządzeń Wodnych.Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Andrzej Szymkiewicz. W przedstawi profil działalności firmy oraz plany rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury górniczej w Zakładach Górniczych Sobieski i Janina wraz z budową nowego szybu Grzegorz, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju społecznego regionu. Szczególną uwagę poświęcił na przedstawienie zarysu działań z zakresu prowadzonej polityki proekologicznej firmy z głównym jej celem - powstanie kopalń bezodpadowych.Dyrektor ds. przeróbki mechanicznej i zarządzania jakością procesów produkcyjnych Andrzej Fraś, omówił  działania koncernu związane z gospodarczym wykorzystaniem skały płonnej oraz jej przetwarzaniem na cenne surowce dla drogownictwa, budowy wałów przeciwpowodziowych oraz robót rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych terenów zdegradowanych.Po prezentacjach,  uczestnicy konferencji udali się do Zakładu Górniczego Sobieski, gdzie mogli zobaczyć pracującą instalację produkcji kruszyw i mieszanek kruszywowych.

 

AF, RP

Grafiki
Ustawienia plików cookies