15.12.2014

Tegoroczne obchody barbórkowe  w grupie TAURON Wydobycie rozpoczęto wspólnym przemarszem na czele z orkiestrą górniczą z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu do kościoła pw. Świętej Barbary.

Uroczysta msza święta odprawiona została przez ks. prałata Stanisława Pasternaka, ks. Michała Klisia i ks. Janusza Grodeckiego. Słowa skierowane do górników i ich rodzin odnosiły się do życia ich patronki świętej Barbary. Przytoczono jej walkę o wiarę, mimo przeciwności losu. Wspomniano o posągu Świętej Barbary, który umieszczony jest na fasadzie głównego budynku Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, który to zrzucony został w 1939 roku przez hitlerowców, a ponownie wrócił tam (replika) w 1990 roku. Mówił o jej symbolu, który jest nierozerwalnie związany z górnictwem. Ksiądz skierował także słowa do dozoru i władz kopalni o mądrość w podejmowaniu decyzji, od których zależy byt górników. Na zakończenie życzył wszystkim górnikom wszelkiej pomyślności, bezpieczeństwa i błogosławieństwa dla ich rodzin.

Kolejne części obchodów miały miejsce w Jaworznie, gdzie spod budynków centrum TAURON Wydobycie wyruszył uroczysty przemarsz do kolegiaty pw. Św. Wojciecha i Św. Katarzyny pod przewodnictwem orkiestry górniczej z zaproszonymi gośćmi, władzami TAURON Wydobycie oraz przedstawicielami Zakładu Górniczego Janina, Zakładu Górniczego Sobieski, związków zawodowych i uczniów klas patronackich Technikum Górniczego. Msza celebrowana była przez  księży z różnych parafii Jaworzna pod przewodnictwem jego ekscelencji biskupaGrzegorza Kaszaka i ks. prałat Eugeniusza Cebulskiego. W swym kazaniu ksiądz biskup odniósł się do słów Jana Pawła II dotyczących dialogu. Mówił o tym jak ważną rolę odgrywa rozmowa i traktowanie każdego z rozmówców szacunkiem, mimo odmiennych zdań. Odniósł się tymi słowami do sytuacji politycznej, gdzie górnictwo i górnicy nie są traktowani przez osoby decyzyjne w naszym państwie podmiotowo lecz przedmiotowo. Wspomniał także o sytuacji w jakiej znaleźli się górnicy z Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz- Juliusz”, o nieludzkim potraktowaniu i braku szacunku do ich pracy. Ksiądz zaapelował o rozwagę w podejmowaniu decyzji, które dotyczą życia ludzkiego.

 Po mszy rozpoczęły się uroczystości w sali szybu Piłsudski, na których obecni byli m.in.  Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia  Stanisław Tokarski, Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Katarzyna Rozenfeld, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Joanna Sawicka, poseł Tadeusz Arkit, władze miasta, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Część oficjalną rozpoczął Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Kazimierz Grzechnik, który w swym wystąpieniu powiedział: Składam z głębi serca płynące podziękowania dla członków zarządu, kierownictwa, pracowników dozoru wszystkich szczebli, pracowników dołowych i powierzchniowych – za trudy dnia codziennego, za budowanie pozytywnego obrazu naszej spółki oraz za to co udało się nam wspólnie osiągnąć. Następnie podziękował ratownikom górniczym, którzy udowodnili w IX-tych Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego, kolejny raz, że zaliczają się do najlepszych na świecie. Wyraził podziękowania  dla reprezentacji TAURON Wydobycie w piłce nożnej, która zdobyła po raz kolejny Puchar Prezesa TAURON Polska Energia. To świadczy o wielkim zaangażowaniu naszej załogi w kreowanie pozytywnego wizerunku spółki. Chce podkreślić, że pracownicy są największym kapitałem naszej firmy- kontynuował prezes Kazimierz Grzechnik.

Na zakończenie przemówienia Prezes Grzechnik podziękował wszystkim pracownikom nie tylko za ten rok, ale za całą dotychczasową współpracę. „Jestem przekonany – powiedział- że z tak profesjonalną i zaangażowaną załogą spółka wykorzysta szanse i znakomicie poradzi sobie z wyzwaniami, jakie przyniosą kolejne lata. Z okazji Barbórki życzę wszystkim Państwu bezpiecznej pracy, zawodowego spełnienia i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Szanownym Gościom życzę wszelkiej radości i pomyślności zarówno w życiu zawodowym i osobistym, a szczególnie zadowolenia ze współpracy z naszą spółką. Szczęść Boże. Niech żyje nam Górniczy Stan”.

Stanisław Tokarski Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia, w swoim wystąpieniu podkreślał jak ważną rolę w spółce odgrywa TAURON Wydobycie dając bezpieczeństwo w postaci własnego paliwa energetycznego, co potwierdzone jest inwestycjami poziomu 800 w ZG Janina i drążeniem szybu Grzegorz w ZG Sobieski. Podkreślił także, pomimo trudnego otoczenia rynkowego  sytuacja w spółce jest stabilna.

 Podczas obu mszy świętych oraz uroczystości w Sali szybu Piłsudski minutą ciszyuczczono pamięć tragicznie zmarłego pracownika  Pawła  Bzibziak.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medalepaństwowe tj.  Honorowe Odznaki Zasłużonego dla Górnictwa RP, Stopnie Górnicze, Odznaczenia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Honorowe Szpady Górnicze. Specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu i statuetki Świętej Barbary wręczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa na ręce dyrektora ds. Technicznych Wojciecha Kamińskiego i Kierownika Oddziału GPR 2 Roberta Zająca. Oddział GRP2 ZG Sobieski jest bowiem jednym z laureatów piątego ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczny Oddział Wydobywczy", którego organizatorami są WUG oraz działająca przy WUG Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. 

 

 

 

                                                                                   

Załącznik Size
DSC_3866.jpg 95.83 KB
DSC_3969.jpg 93.6 KB
DSC_3990.jpg 117.68 KB
DSC_3997.jpg 112.09 KB
DSC_3967.jpg 114.09 KB
DSC_4139.jpg 108.09 KB
DSC_4313.jpg 111.98 KB
Ustawienia plików cookies