17.01.2013

Z myślą o poszerzeniu  oferty produkowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. kruszyw, jak również pełniejszego  wykorzystania  posiadanego potencjału do ich produkcji, przeprowadzono badania, których celem było określenie przydatności tych materiałów do celów rekultywacji technicznej terenów.

Badania przeprowadzono w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Po przeprowadzeniu szeregu , analiz otrzymanych wyników i posiadanej dokumentacji tj. aprobat technicznych, opinii ekologicznych i atestów higienicznych, stwierdzono, że produkowane w zakładach górniczych spółki wyroby, spełniają standardy techniczne i środowiskowe gruntów rodzimych i mogą być wykorzystywane do rekultywacji technicznej, makroniwelacji i niwelacjiterenów. W ramach przeprowadzonych badań wykonano także analizę chemiczną materiału skalnego, która nie wykazała podwyższonej zawartości zanieczyszczeń, wobec czegonie stanowizagrożenia dla środowiska naturalnego. Uzyskana ekspertyza otwiera nowe kierunki gospodarczego wykorzystania materiałów produkowanych na bazie odpadów wydobywczych i jest kolejnym krokiem w realizacji polityki ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych w  koncernie .

 

                                                                                                                                                                                                                          

Tadeusz Kubicki, Agnieszka Machnik

Grafiki
Ustawienia plików cookies