16.07.2015

Prowadzenie eksploatacji pod tak dużym ciekiem wodnym nie jest dla Zakładu Górniczego Sobieski nowością, już w latach 2004-2008 pod Przemszą eksploatowany był pokład 302 na wysokość około 3,5m.Niemniej jednak takie przedsięwzięcie, każdorazowo, oprócz skomplikowanych aspektów techniczno-organizacyjnych, jest poważnym wyzwaniem z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego, a przede wszystkim bezpieczeństwa zatrudnionej załogi.

Już na etapie projektowania eksploatacji w tej części złoża, zebrano opinie oraz sporządzono raporty hydrogeologów. Chociaż opracowania w sposób jednoznaczny zapewniły o możliwości bezpiecznego prowadzenia robót, eksploatację, z uwagi na jej specyfikę, poddano  dodatkowym rygorom, m.in. wprowadzony został III stopień zagrożenia wodnego.

W trakcie prowadzenia eksploatacji pokładów 304 i 304/2 wprowadzono również zakaz strzelania długimi otworami w stropie oraz strzelania zruszającego przed maszynami urabiającymi. W przypadku wykonywania robót strzałowych krótkimi otworami, ilość materiałów wybuchowych odpalanych w jednej serii nie może przekroczyć masy 4,5 kg.
Rygory będą obowiązywać na odcinku od cechy 710 metrów do końca wybiegu ściany.


Skoncentrowano się również na wzmożonej ochronie powierzchni. Wokół Przemszy na odcinku projektowanej eksploatacji podwyższone zostały obwałowania - ich aktualne wysokości wynoszą od około 1,5 m (wał lewobrzeżny na wysokości zachodniej granicy osadnika Biały Brzeg) do około 5,0 m (wał prawobrzeżny w rejonie mostu kolejowego nad rzeką Przemszą), a na wyznaczonych liniach wprowadzono obserwacje. Również z  uwagi na ochronę powierzchni, począwszy od osiągnięcia frontem eksploatacyjnym ściany nr 736 cechy 570 m, do końca jej wybiegu, wprowadzono rygory w zakresie jej eksploatacji.

 

Grafiki
Ustawienia plików cookies