22.04.2016

Eksploatację pokładu  304/2 zgodnie z założeniami i harmonogramem rozpoczął ścianą nr 735 w dniu 21 marca br., oddział G3 ZG Sobieski w Jaworznie. Planowany poziom wydobycia  z tej ściany to 2600 ton(netto) na dobę a  postęp miesięczny ok. 120 m (6 metrów  na dobę).

 

„Nowa” ściana wyposażona została w obudowę dostosowaną do parametrów eksploatowanego pokładu, w tym niższego przedziału pracy, co pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia urobku oraz poprawi komfort pracy załogi. Rozruch ściany przebiegł szybko i bardzo sprawnie.

 Eksploatacja pokładu 304/2 ścianą nr 735 o długości około 220m oraz łącznym wybiegu 1480m to dla załogi oddziału G 3 kolejne wyzwanie.

Na powierzchni w rejonie projektowanej eksploatacji występuje rzeka Przemsza. Ponadto w jej sąsiedztwie na powierzchni przepływa potok Wąwolnica oraz występują powierzchniowe zbiorniki wody (osadniki wód dołowych oraz zbiornik wody wyrównawczej). Pomimo iż nie przewiduje się zagrożenia wodnego ze strony tych elementów hydrograficznych z uwagi na znaczną głębokość eksploatacji wynoszącą 350 ÷ 385m oraz obecność warstw nieprzepuszczalnych w profilu geologicznym, dla utrzymania najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa eksploatacja ściany nr 735 prowadzona będzie w warunkach specjalnych, tj. z rygorami obowiązującymi dla III stopnia zagrożenia wodnego. Wymaga to od załogi oddziału G 3 szczególnej dyscypliny i wzmożonej uwagi.  Fakt eksploatacji pod tak dużym ciekiem wodnym, każdorazowo, oprócz skomplikowanych aspektów techniczno-organizacyjnych i konieczności podjęcia dodatkowych działań logistycznych jest poważnym wyzwaniem.

Załoga jest tego świadoma i pomimo niełatwych warunków, pracownicy realizują powierzone zadania systematycznie, z maksymalnym zaangażowaniem.

Grafiki
Ustawienia plików cookies