30.08.2022

I N F O R M A C J A

od 01.09.2022

Proces rezerwacji i zakupu węgla w Punktach Obsługi Klienta TAURON Wydobycie S.A. dla odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych - sprzedaż detaliczna tylko w zwolnieniu z podatku akcyzowego.

 1. Rezerwacja węgla w POK na podstawie następujących danych:
 1. PESEL,
 2. Imię i nazwisko,
 3. Adres,
 4. Nr telefonu komórkowego.

Wymagane dokumenty do dokonania rezerwacji przez odbiorcę:

 1. Oświadczenie dla celów związanych z podatkiem akcyzowym (bez danych kierowcy) – do wglądu.
 2. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na węgiel – do wglądu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       II. Zakup węgla na podstawie rezerwacji w POK

Wymagane dokumenty do zakupu węgla:

1. Kierowca w imieniu odbiorcy:

 1. Oświadczenie z pełnomocnictwem dla kierowcy dla celów związanych z podatkiem akcyzowym - zostaje w POK.
 2. Pełnomocnictwo dla kierowcy do zakupu i odbioru węgla – zostaje w POK.
 3. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na węgiel – do wglądu.
 4. Oryginał dokumentu tożsamości kierowcy – do wglądu.
 5. Oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu wjeżdżającego na załadunek – do wglądu.                                                                                                                                             DMC pojazdu max 26 t.

  2. Kierowca jest odbiorcą:

 1. Oświadczenie dla celów związanych z podatkiem akcyzowym - zostaje w POK.
 2. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na węgiel – do wglądu.
 3. Oryginał dokumentu tożsamości kierowcy – do wglądu.
 4. Oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu wjeżdżającego na załadunek – do wglądu.                                                                                                                                               DMC pojazdu max 26 t.

Wzory Oświadczeń i Pełnomocnictw znajdują się na stronie www.tauron-wydobycie.pl/pok

Sprzedaż węgla w oparciu o ustaloną rezerwację, odbywać się będzie w cenie obowiązującej w dniu wydania węgla, zgodnie z ogłoszonym cennikiem.

Uwaga:

 1. Węgiel wydawany jest zgodnie z limitem ustalonym przez TWD S.A.
 2. Brak kierowcy w celu odbioru węgla w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Brak możliwości zmiany odbiorcy przy wystawieniu przepustki.
 4. Możliwość odbioru węgla przez jednego kierowcę dla kilku odbiorców (tego samego sortymentu). Konieczność posiadania stałych przegród do załadunku.
Załącznik Size
Zasady rezerwacji od 1.09.2022.pdf 550.04 KB
Ustawienia plików cookies