31.05.2006

31 maja w Jaworznie podpisany został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego SA – firmy z Grupy Kapitałowej Południowego Koncernu Energetycznego SA. Dokument zostanie poddany procedurze rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Nowy układ, sygnowany przez Zarząd spółki oraz przedstawicieli jedenastu organizacji związkowych działających w PKW SA, poza standartowymi zapisami prawa pracy, zawiera uregulowania płacowe, a także zapisy dotyczące czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i dodatkowych oraz ochrony warunków pracy.

Układ wprowadza nowoczesny, motywacyjny system wynagrodzeń. Płace zostały ściśle powiązane z efektami pracy. Dotychczasowe świadczenia dodatkowe (bilety przysługujące na podstawie Karty Górnika oraz dodatki na pomoce szkolne), stanowiące część funduszu płac zostaną powiązane z rezultatami pracy załogi. Dokument, zgodny z obowiązującymi wymogami prawa, daje te same przywileje pracownikom obu zakładów górniczych koncernu: ZG Sobieski i ZG Janina.

ZUZP podpisano w terminie uzgodnionym w Umowie Społecznej, zawartej w ubiegłym roku przed konsolidacją obu kopalń (do 2005 roku były samodzielnymi spółkami w Grupie Kapitałowej PKE).

Ustawienia plików cookies