08.03.2012

Ogłoszenie Rady Nadzorczej

spółki Południowy Koncern Węglowy S.A.

z siedzibą w Jaworznie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

RADA NADZORCZA spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie na podstawie § 25 ust. 2 pkt d) oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ogłoszenie Rady Nadzorczej

spółki Południowy Koncern Węglowy S.A.

z siedzibą w Jaworznie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych


RADA NADZORCZA spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie na podstawie § 25 ust. 2 pkt e) oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych

spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds Handlowych

Ustawienia plików cookies