08.02.2017

TAURON Wydobycie działa w ramach programu Karty Dużej Rodziny. Mała karta kryje w sobie duży potencjał pomagając rodzinom wielodzietnym.

Dzięki Karcie jej posiadacze mogą skorzystać z 5% rabatu przy zakupach węgla
w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA  
tj. ZG BRZESZCZE w Brzeszczach, ZG SOBIESKI w Jaworznie i ZG JANINA w Libiążu, które zostały opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Z rabatu mogą skorzystać klienci indywidualni – członkowie rodzin wielodzietnych identyfikujących się Kartą Dużej Rodziny z przeznaczeniem do zużycia we własnym gospodarstwie domowym. Rabat jest dostępny przy zakupie do 6 ton węgla rocznie, a zakupów można dokonywać więcej niż jeden raz.

Posiadacz Karty jest zobowiązany przedłożyć Kartę Dużej Rodziny osobiście lub jej kserokopię za pośrednictwem kierowcy odbierającego w jego imieniu węgiel, zgłaszającemu się do Punktu Obsługi Klienta. Pracownik POK sprawdza ważność Karty Dużej Rodziny oraz dane właściciela Karty.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwa dla kierowcy oraz oświadczenie do celów akcyzowanych składane są niezależnie.

TAURON Wydobycie jako pierwsza ze spółek węglowych uruchomiła promocję przy zakupie węgla w ramach programu Karta Dużej Rodziny. Tytuł partnera inicjatywy Karty Dużej Rodziny to dla TAURON Wydobycie możliwość nie tylko konkretnego wsparcia rodzin wielodzietnych, ale i doskonała okazja podkreślenia znaczenia jej funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicząc w programie chcemy zmieniać wizerunek rodziny wielodzietnej. W TAURON Wydobycie staramy się umiejętnie łączyć działania biznesowe z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaproponowanie 5% rabatu w ramach Karty Dużej Rodziny ma dla nas wymiar praktycznego zastosowania w biznesie najważniejszej wartości, jaką są klienci naszych Zakładów Górniczych.  Mamy nadzieję, że oferta na zakup polskiego węgla produkowanego przez Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie (ZG Brzeszcze, ZG Sobieski oraz ZG Janina) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny spotka się z zainteresowaniem.

 

Więcej informacji o promocji Karty Dużej Rodziny można znaleźć w Punktach Obsługi Klienta http://www.tauron-wydobycie.pl/pok

Grafiki
Ustawienia plików cookies