29.08.2013

Wyłonienie Wykonawcy realizacji usługi w zakresie remontu głównego żurawia budowlanego typu ŻB 75/100, nr fabr. 2355, wraz z jego transportem i zabudową na placu materiałowym rejon Sobieski Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Ustawienia plików cookies