17.07.2014

Wykonywanie robót budowlanych naprawczych, awaryjnych i profilaktycznych związanych z naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i innych obiektach budowlanych (drogi, nawierzchnie, ogrodzenia), robót hydrotechnicznych i melioracyjnych w terenach rolnych i leśnych w granicach terenów górniczych Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.

Ustawienia plików cookies