01.06.2010

Wyłonienie wykonawców opracowań dla Południowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie koncepcji przebiegów inwestycji liniowych niezbędnych do wykonania dokumentacji w celu wprowadzenia inwestycji pn.: "Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą zewnętrzną" do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz do Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna. Zadanie nr 1 - Opracowanie okncepcji przebiegu linii 2x110 kV zasilających szyb Grzegorz. Zadanie nr 2 - Opracowanie koncepcji przebiegu drogi dojazdowej do szybu Grzegorz. Zadanie nr 3 - Opracowanie Koncepcji przebiegu rurociągu wody pitnej i przemysłowej do szybu Grzegorz oraz odprowadzenia ścieków samitarnych. Zadanie nr 4 - Opracowanie koncepcji przebiegu kanału wód dołowych z szybu Grzegorz.

pdf iconUwaga - Ważne 20100602

pdf icon105_10 Wymagania - wykonanie opracowan ... Budowa szybu Grzegorz...

pdf iconprzetarg nr 105_10 - ogłoszenie

Ustawienia plików cookies