27.11.2014

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa węzła technologicznego do produkcji miałów MIIIA o uziarnieniu 0 – 6 mm (fluidów) o zabudowę kruszarek dla skruszenia nadziarna dla potrzeb TAURON Wydobycie SA – Zakładu Górniczego Janina”.
 

Ustawienia plików cookies