19.12.2012

Wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowie mostu przenośnikowego nr 8 z dostosowaniem go do zabudowy rurociągu technologicznego i przeciwpożarowego do Zakładu Przeróbczego i nadszybia szybu Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Zakładzie Górniczym Sobieski"
 

Ustawienia plików cookies