18.02.2009

Informujemy, że wadia oraz wymagania ofertowe dla przetargów nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych winny być wpłacone na podane poniżej konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach nr 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375

Ustawienia plików cookies