12.01.2012

Wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową ekranów akustycznych oraz modernizacją istniejących ekranów przy bocznicy kolejowej na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”

Ustawienia plików cookies