10.01.2013

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji zawaierającej projekt budowlano - wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa stacji do podawania mieszanin wodnych na bazie kruszywa, odpadów i ubocznych produktów spalania, z powierzchni do zrobów zawałowych"' dla Południowego Koncernu Węglowego SA - Zakładu Górniczego Janina.

Ustawienia plików cookies