03.02.2010

Wyłonienie wykonawcy opracowania dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie dokumentacji niezbędnej dla uregulowania stanu planistycznego projektowanej do nabycia nieruchomości i wprowadzenia inwestycji pn. "Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową" do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

pdf icon24_10 wymagania ofertowe wykonanie opracowania - budowa szybu Grzegorz

pdf iconprzetarg nr 24_10 - ogloszenie

pdf iconWAŻNE 040210

Ustawienia plików cookies