28.08.2014

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa węzła technologicznego do produkcji mialów MIIIA o uziarnieniu 0-6mm (fluidów) o zabudowę kruszarek dla skruszenia nadziarna dla potrzeb TAURON Wydobycie SA - Zakładu Górniczego Janina".

Ustawienia plików cookies