20.03.2014

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów samohamownego urządzenia przesuwającego typu 20-101, podzespołów zestawu transportowego do kolejek podwieszanych oraz osprzętu przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi produkcji firmy CARBOMECH Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
 

Ustawienia plików cookies