14.07.2011

Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty wózków hamulcowych typu WHR-1, WHR-1/N, które są przeznaczone do zabezpieczenia zestawów transportowych podwieszanych kolei szynowych z napędem linowym lub własnym dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

Ustawienia plików cookies