29.06.2011

Wykonanie robót budowlanych „Budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem rejon „Piłsudski” na terenie Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego SA.

Ustawienia plików cookies