29.04.2009

Wyłonienie wykonawcy wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zabudowy instalacji granulowania mułów popłuczkowych wraz z przedmiarami robót i +kosztorysem inwestorskim oraz wszelkimi opracowaniami i decyzjami niezbędnymi dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. +uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z uzyskaniem odpowiedniej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych

pdf iconOgloszenie_przetargu_nr_62-09_oraz_wymagania_ofertowe
Ustawienia plików cookies