21.08.2014

Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej wg Załącznika nr 4, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami)” dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.

Ustawienia plików cookies