14.07.2011

Wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na ulepszeniu i remoncie budynku stołówki zgodnie z projektem pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu

Ustawienia plików cookies