04.05.2011

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi w zakresie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej wg Załącznika nr 4, pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28. 06. 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 138, poz. 1169 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

pdf iconAukcja - Informacja dotycząca pobrania wymagań ofertowych 82_a_11

pdf iconprzetarg nr 82_A_11 - ogłoszenie

pdf iconUwaga - Ważne 20110505

Ustawienia plików cookies