18.06.2014

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dxwigu towarowo - osobowego Q=1600kg lub 20 osób w budynku obiektu kompleksowego" oraz "Modernizacja dźwigu towarowego Q=2000 kg w budynku stacji przygotowania" w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina.

Ustawienia plików cookies