21.06.2012

Wykonanie robót budowlano – inżynieryjnych, związanych z „Przebudową instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – rejon Sobieski, w Zakładzie Górniczym Sobieski

Ustawienia plików cookies