23.10.2014

Wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA

Ustawienia plików cookies