12.05.2010

Wyłonienie firmy świadczącej usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie mienia w podziemnej części Zakładów Górniczych. Zadanie nr 2 - Ubezpieczenie mienia na powierzchni oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zadanie nr 3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

pdf icon101_10 tab nr 1 do zał. nr 7

pdf icon101_10 Ubezpieczenie majatku i odpow. cywilnej

pdf iconprzetarg nr 101_10 - ogłoszenie

pdf iconUwaga - Ważne 20100513

pdf iconOdpowiedź na zapytanie przet. 101_10

pdf iconOdpowiedź na zapytanie _ II 101_10

pdf iconOdpowiedź na zapytanie przet. 101_10_ III

pdf iconOdpowiedzi na pytania przet. 101_10 IV

pdf iconOdpowiedzi na pytania przet. 101_10 V

pdf iconOdpowiedzi na pytania przet. 101_10 VI

Ustawienia plików cookies