12.01.2012

Wyłonienie podmiotów dla wykonywania robót budowlanych naprawczych, awaryjnych i profilaktycznych związanych z naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i innych obiektach budowlanych (drogi, nawierzchnie, ogrodzenia), robót hydrotechnicznych i melioracyjnych w terenach rolnych i leśnych wraz z określeniem składników budowlanych, w granicach terenów górniczych Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie i Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.

Ustawienia plików cookies