22.07.2009

Wyłonienie wykonawcy wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego powierzchniowego zbiornika p. poż. wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz wszelkimi opracowaniami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim dla robót budowlano-montażowych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA. - Zakładu Górniczego "Sobieski".

pdf iconogloszenie_23.07.2009r

pdf iconWymagania ofertowe przetarg nr 94_09

Ustawienia plików cookies