05.07.2012

Opracowanie koncepcji pt.: „Zwiększenie zdolności produkcyjnych Południowego Koncernu Węglowego SA z posiadanych złóż poprzez budowę poziomu 800m i uruchomienie czwartej ściany w Zakładzie Górniczym Janina” wraz z niezbędnymi harmonogramami i zbiorczymi kosztorysami szacunkowymi oraz zakresami rzeczowymi

Ustawienia plików cookies